Bảo mật thông tin tên miền là gì?

Những thông tin trên Whois bao gồm thông tin đăng ký, thông tin người quản lý, thông tin người thanh toán, thông tin người kỹ thuật và thông tin liên hệ (liên hệ info chỉ dành cho .jp).

※ICANN: là một tổ chức phi lợi nhuận đảm nhận trách nhiệm phân bổ và quản lý tên miền, địa chỉ IP, protocol và máy chủ nguồn. Z.com domain cung cấp ” Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân Whois” cho những khách hàng mà họ không muốn thông tin cá nhân được đăng tải trên Whois. Xin chú ý rằng chúng tôi sẽ ngừng cung cấp dịch vụ bảo vệ thông tin cá nhân Whois khi có tranh chấp về tên miền hoặc các vấn đề quản lý tên miền.

Bạn được yêu cầu nhập các thông tin đăng ký khi bạn đăng ký dịch vụ bảo về thông tin cá nhân Whois.

Bạn có thể hủy dịch vụ sau khi đã đăng ký nếu thấy không cần thiết. Bạn cũng có thể tiếp tục hoặc hủy dịch vụ khi bạn gia hạn tên miền.

※ Tên miền .VN không giấu được thông tin Whois